ซีรี่ย์จีน Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.1-40 (จบ)

 

เรื่องย่อ : ซีรี่ย์จีน Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย เป็นเรื่องราวความรักอันคลุมเครือในอดีตและการกลับมาพบกันอีกครั้งของเพื่อนเก่าระหว่างเฉินชิงหยวนหัวหน้านักกีฬายิงปืนและถังซินนักข่าวสาวหน้าใหม่ในระหว่างการแข่งขัน…ดูซีรี่ย์จีน Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย ได้ที่kserie

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.1

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.2

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.3

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.4

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.5

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.6

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.7

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.8

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.9

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.10

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.11

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.12

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.13

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.14

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.15

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.16

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.17

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.18

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.19

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.20

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.21

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.22

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.23

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.24

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.25

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.26

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.27

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.28

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.29

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.30

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.31

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.32

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.33

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.34

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.35

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.36

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.37

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.38

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.39

 

Hello the Sharpshooter (2022) พิชิตรักนักแม่นปืน ซับไทย Ep.40